Portal otvorenih podataka

Portal otvorenih podataka Grada Krka predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora.

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci kojima se može pristupiti na lako dostupan način, ponovno koristiti i podijeliti bilo s kime – uz navođenje autora i suradnika koji su kreirali podatke i distribuiranje pod jednakim uvjetima. Velik izvor otvorenih podataka su tijela javne vlasti. Kao temelj koncepta Otvorene vlasti, otvoreni podaci predstavljaju podatke koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci se objavljuju u obliku koji je računalno čitljiv i otvoren što znači da ga stroj, odnosno računalo može samostalno pročitati i interpretirati neovisno o korištenoj platformi.

Zakonodavni okvir: http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/
Otvorena dozvola: http://www.pristupinfo.hr/otvorena-dozvola/
Publikacije: https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/