Rekonstrukcija i dogradnja luke Dunat

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Dunat u postojećem stanju nije dovoljno zaštićena od valova te ju je zbog potpune zaštite plovila bilo potrebno više zatvoriti. Projektom rekonstrukcije tako je predviđena dogradnja jugozapadnog gata koji time postaje primarni lukobran.
Da bi se povećao broj plovila u luci u korijenu luke na sjevernoj obali planirana je izgradnja pasarela, a u njezinom nastavku na istočnom kraju predviđena je izgradnja fiksnog gata, dijelom paralelnog s dogradnjom primarnog lukobrana, te postavljanje plutajućeg gata.

Nositelj projekta: Komunalno društvo Vecla d.o.o. Krk.

https://www.grad-krk.hr/rekonstrukcija-i-dogradnja-luke-dunat