Uređenje starogradske jezgre grada Krka

Grad Krk angažirao je tim stručnjaka koji je definirao projekt uređenja stare gradske jezgre i postavio novi standard po pitanju urbane opreme svih ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u staroj gradskoj jezgri u koji su bili uključeni Lucija Štefančić, Ema Aničić i Igor Hrast.

Konkretno, projekt Prijedlog rješenja oblikovanja stare gradske jezgre grada Krka provodio se od kolovoza 2015. do siječnja 2016. godine, i to u tri faze: (1) izrada pravilnika Oblikovanje stare jezgre grada Krka - pitanje urbane opreme, a kasnije i dodatka pravilnika (2) terenski rad koji je podrazumijevao individualan pristup prema svakom od tretiranih objekata najčešće trgovačke ili ugostiteljske naravi unutar kojeg je s većinom vlasnika obavljen razgovor te (3) pisanje elaborata, odnosno rješenja kojim se predlaže buduće ophođenje u gradskoj jezgri po pitanju urbane opreme. Svakom je korisniku prostora unutar gradske jezgre za komercijalne svrhe dana sugestija vezana uz promjene koje je vlasnik dužan napraviti i predložen je način na koji bi se spomenute intervencije trebale izvršiti. (4) Sljedeći korak predstavlja realizacija projekta hortikulture s dodatnom tematskom pričom, bilo da se radi o prezentaciji po biljnim vrstama ili drugoj simbolici iz života grada Krka. Projektom su određene lokacije za postavljanje vaza/vrtića s cvijećem duž većeg dijela starogradske jezgre.

https://www.grad-krk.hr/uredenje-starogradske-jezgre-grada-krka