Primarne oznake

Vecla d.o.o. osnovana je 1998. godine od strane Gradskog poglavarstva grada Krka, s ciljem osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja.

Uz to, Vecla d.o.o. danas pruža usluge lučkih djelatnosti za luku Dunat i luku Krk – Lukobran te je preuzela brigu o gradskim zelenim površinama, čime daje značajan doprinos novom oblikovanju postojećih zelenih površina te iniciranju, kreiranju i uređenju novih zelenih površina. U suradnji s Gradom, Vecla d.o.o. je kreirala i uredila mnoge plažne površine.
vecla.hr

Vecla d.o.o.